Welkom op onze website!

Talent is een zelfstandige stichting die het bevoegd gezag is van de openbare basisscholen in Hoorn. Onder Stichting Talent vallen tien openbare basisscholen.

Talent en Talentscholen kenmerken zich door een drietal kernwoorden: Talentontwikkeling, ondernemend
gedrag en schoolprofilering.

 

Staking 5 oktober 2017

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er te weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nu al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.
In de afgelopen maanden hebben de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-Raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Om deze zorgen kracht bij te zetten worden de werknemers in het primair
onderwijs opgeroepen tot een staking op donderdag 5 oktober a.s.
Ook wij ervaren dat het steeds lastiger wordt om goede leerkrachten te vinden voor vervanging en voor de invulling van vacatures en maken ons zorgen over de werklast van de leerkrachten. Er wordt veel van het onderwijs gevraagd en daar zijn voldoende goede leerkrachten voor nodig. Nu en in de toekomst!
Omdat deze staking in de basis gaat om de kwaliteit van ons onderwijs ondersteunt Talent deze actie. Op al onze scholen zal op 5 oktober geen les worden gegeven en zullen er geen medewerkers van Talent aanwezig zijn.

Klik hier voor de brief die ouders hebben ontvangen.

Bert Groenewoud
directeur-bestuurder Stichting Talent
Openbaar Basisonderwijs HoornOpenbare basisschool KlimOp is op zoek naar een ervaren intern begeleider voor 16 uur per week

Klik hier voor het vacaturebulletin.
Openbare basisschool Jules Verne zoekt per 1 oktober een fulltime leerkracht voor groep 6/7

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.


Laatste nieuws Talent
Klik hier voor het nieuws binnen Talent.
 

Stichting Talent is ambitieus
Talent streeft ernaar dat kinderen terugkijken op de leertijd van hun leven. Daarom wil Talent de beste organisatie voor basisonderwijs van West-Friesland zijn. Talent hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

  • Geef kinderen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en vertrouwen. Zeker in hun eigen leerproces. Hierdoor leren kinderen in samenhang te denken.
  • Dit realiseren we door geborgenheid en veiligheid te bieden, goede leerprestaties na te streven en ervoor te zorgen dat een kind trots kan zijn op een talent dat hij/zij heeft mogen ontwikkelen.
  • Deze uitgangspunten, die gelden voor de kinderen, willen we nadrukkelijk ook bieden aan alle medewerkers van Talent.

De doelstelling van Talent
Onze doelstelling is een slagvaardige en flexibele organisatie zijn die zijn verantwoordelijkheid serieus neemt om kwalitatief het beste onderwijs van West-Friesland te verzorgen, met als voorwaarde dat inkomsten en uitgaven in balans zijn. De komende jaren richten we ons daarbij op vier gebieden:
  • Het blijvend verbeteren van onze opbrengsten
  • Het verbeteren van ons kwaliteitsmanagement
  • De betrouwbaarheid van onze dienstverlening
  • Het professionele gedrag dat hier voor nodig is
 
Meer informatie over de afzonderlijke scholen vindt u onder de knop ‘scholen’ op deze site.


Koersdocument en jaarstukken 

Koersdocument
Voor het Koersdocument 2015-2019 van Talent klik hier.

Jaarstukken
Ook kunt u meer informatie vinden in de jaarstukken van Talent:

Klik hier voor de jaarstukken 2015 van Talent.

Voor onze jaarverslagen van de voorgaande jaren, zie het menu: Jaarverslagen.
Adresgegevens

Stichting Talent

Nieuwstraat 23A
1621 EA Hoorn
Telefoon: 0229-282040
Mail: info@talenthoorn.nl