Historie

EEN KLEINE TERUGBLIK

Talent
Vanaf 1 januari 2008 werd als gevolg van de verzelfstandiging het bevoegd gezag overgedragen aan Stichting Talent, door de bestuurscommissie (gemeente Hoorn).

Talent wordt geleid door een Raad van Toezicht van vijf personen. De Raad van Toezicht bestaat uit mensen die zich nauw betrokken voelen bij het openbaar onderwijs. De Raad van Toezicht werkt volgens het zogenoemde Policy Governance model, dat uitgaat van een duidelijk onderscheid tussen besturen en managen. De Raad van Toezicht geeft de beleidscontouren aan door hiervoor de hoofdlijnen vast te stellen, terwijl een groot deel van het voorbereidende en uitvoerende werk wordt gedaan door de Directeur Bestuurder en de schooldirecteuren. De medewerkers van het bestuursbureau ondersteunen hen hierin.

 
Adresgegevens

Stichting Talent

Nieuwstraat 23A
1621 EA Hoorn
Telefoon: 0229-282040
Mail: info@talenthoorn.nl