Kwaliteit Onderwijs

Voorwaarden voor een goede onderwijskwaliteit

Ouders vragen van ons een zo optimaal mogelijke begeleiding van hun kind. Wij hebben onze scholen daarom zodanig georganiseerd dat de voorwaarden gecreëerd worden om dit mogelijk te maken.
 
Zowel op bovenschools niveau als op schoolniveau besteden wij structureel aandacht aan kwaliteitsbeleid. Talent richt zich op kwaliteit en op kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na op alle beleidsterreinen en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft. Onze ambities beoordelen we systematisch en cyclisch en op basis van onze bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Onderdeel van dit beleid is het werken met de kwaliteitskaarten van WMK-PO.
 
Kwaliteitszorg koppelen we aan integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.

 
 

Adresgegevens

Stichting Talent

Nieuwstraat 23A
1621 EA Hoorn
Telefoon: 0229-282040
Mail: info@talenthoorn.nl