Missie en Visie

WAAR WIJ VOOR STAAN!

Missie: De beste organisatie voor basisonderwijs in West Friesland
Het gemiddelde is voor Talent niet genoeg. De uitdaging is om de opbrengsten structureel boven de landelijke inspectienorm uit te laten komen. Dit komt tot uiting in de resultaten van taal, lezen, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er door de inspectie indicatoren opgesteld ten aanzien van de sociale veiligheid op scholen. Ook hier wil Talent structureel boven de landelijke inspectienorm presteren. We willen dit bereiken met onderstaande visie.

De visie van Talent
Talent is een professionele, initiatiefrijke organisatie die zich richt op de ontwikkeling van talenten en ondernemend gedrag van kinderen en personeelsleden in een veilig sociaal-pedagogisch klimaat. Talent biedt haar leerlingen maximale onderwijskansen ongeacht aanleg, afkomst, sekse of levensbeschouwing.

De kenmerken van Talent (kerncompetenties)
Talent:
  • is trots op innovatief onderwijs aan onze kinderen
  • werkt aan actief partnerschap met ouders
  • stimuleert leren vanuit intrinsieke motivatie, met zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor de kinderen
  • experimenteert om beter te worden
  • werkt toe naar brede scholen door het ontwikkelen en samenwerken met andere partners
  • biedt talentontwikkeling vanuit de waardering voor ieders/alle talenten


Talent werkt samen op alle niveaus: binnen scholen, buiten scholen, tussen scholen, binnen Talent, buiten Talent. Geen enkele partij binnen of buiten het onderwijs wordt bij voorbaat uitgesloten. De school werkt actief samen met alle partijen in de schoolomgeving die een bijdrage kunnen leveren aan de volwaardige ontplooiing van leerlingen.
 

Adresgegevens

Stichting Talent

Nieuwstraat 23A
1621 EA Hoorn
Telefoon: 0229-282040
Mail: info@talenthoorn.nl