Raad van Toezicht (RvT)

De vijf leden van de raad van toezicht met elk zijn/haar aandachtsgebied en hun motivatie waarom zij zich inzetten voor Stichting Talent.
De heer P.M. (Peter) Westenberg
Voorzitter

Aandachtsgebied:
Algemeen, PR en Communicatie
Lid van renumeratie commissie

Waarom ik voorzitter ben van de raad van toezicht bij Stichting Talent?
"Talent is een onlosmakelijk onderdeel van ieder mens. Maar je talenten ontwikkelen en gebruiken is niet altijd eenvoudig. Hoe eerder een kind leert welke talenten hij of zij heeft
en hoe fijn het is deze te kunnen toepassen, hoe prettiger. Naar een fijne school gaan met
een uitdagende speel- en leeromgeving helpt daarbij. Ouders en leerkrachten spelen hierbij
de hoofdrol, maar ik wil als RvT-lid mijn bestuurlijke steentje bijdragen zodat er goede randvoorwaarden voor de scholen van Talent worden gecreëerd om het principe van een
"een leven lang leren" toe te passen en elke basisschoolleerling een goede start te geven."
Mevrouw M.J. Rövekamp (Ria)
Lid

Aandachtsgebied:
Onderwijskwaliteit en HR

Waarom ik lid ben van de raad van toezicht bij Stichting Talent?
"Als schoolleider vanuit het voortgezet onderwijs voel ik het als mijn taak om het onderwijs zo in te richten, dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen en hen voor te bereiden op een toekomst waarin zij hun eigen weg kunnen vinden. De wereld waarin we nu leven verandert continu. We hebben in het onderwijs de opdracht kinderen te helpen te ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Bij Stichting Talent staat talentontwikkeling hoog in het vaandel. Dit past goed bij mijn visie op onderwijs; investeer in talenten en mogelijkheden zodat iedereen de kansen kan benutten en zijn weg kan vinden. Ik vind het mijn verantwoordelijkheid om een bijdrage te kunnen leveren aan deze maatschappij en deel daarom graag mijn kennis en ervaring als RvT-lid bij Stichting Talent."
De heer N. Fijma (Niko)
Lid

Aandachtsgebied:
Onderwijskwaliteit en HR
Lid van renumeratie commissie

Waarom ik lid ben van de raad van toezicht bij Stichting Talent?
"Sinds september 1977 werk ik in diverse functies in het onderwijs. Met veel plezier en toewijding doe ik dat nog altijd vanuit hetzelfde motief: kinderen vormen tot enthousiaste leerlingen, kritische denkers, sociaal vaardige maatjes én uitstekende lezers, schrijvers en rekenaars! Vanaf januari 2014 zet ik mijn kennis en ervaring in vanuit mijn rol als RvT-lid bij Stichting Talent, voor het onderwijs in het algemeen en het openbaar onderwijs in Hoorn e.o. in het bijzonder!"
De heer C. Roem (Cees)
Lid

Aandachtsgebied:
Financiën

Waarom ik lid ben van de raad van toezicht bij Stichting Talent?
"Maatschappelijke betrokkenheid loopt als een rode draad door mijn carrière. Enerzijds als raadslid in de gemeenteraad van Bergen nh en anderzijds als toezichthouder in het onderwijs bij onder meer Stichting De Blauwe Loper in Heerhugowaard. Net als Stichting Talent een koepelorganisatie voor primair onderwijs. Onderwijs passioneert mij in alle facetten. Het is fantastisch om te zien hoe onderwijzers didactisch vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen kunnen overbrengen en kinderen dit als een spons weten te absorberen. De interactie en het lerend vermogen van kinderen vind ik ontzettend boeiend. Voorts is het primair onderwijs in beweging en gebeurt er veel rond de ontwikkeling van passend onderwijs en IKC. Dat vergt voor een bestuurder ook van tijd tot tijd een moment van klankborden. Iets waarvoor een raad van toezicht bij uitstek geschikt is. De indrukken die ik krijg van het bestuursbureau en de werkbezoeken aan scholen zijn positief. Veel talentvolle medewerkers geven vorm aan onze organisatie, daar mogen we trots op zijn."

De heer R.N. Groot (René)
Lid

Aandachtsgebied:
Huisvesting en ICT

Waarom ik lid ben van de raad van toezicht bij Stichting Talent?
"Naast mijn carrière heb ik de afgelopen 30 jaar altijd getracht om een deel van mijn tijd vrij te maken om maatschappelijk een steentje bij te dragen. Net als veel andere ouders heb ik in de periode dat onze 3 dochters de basisschool doorliepen, actief een bijdrage geleverd, namelijk 4 jaar als lid van een overkoepelend schoolbestuur in Heerhugowaard. Daarnaast ben ik reeds 8 jaar voorzitter van Handbalvereniging KSV en maak ik ruim 16 jaar deel uit van het accommodatiebestuur van Sportvereniging KSV. Een belangrijk deel van mijn werkzame leven heb ik als Directeur ICT bij Reaal Verzekeringen (tegenwoordig Vivat) gewerkt. Reaal was een innovatief en een groei bedrijf die voortdurend op zoek was naar jonge goed opgeleide medewerkers. Door dit actieve beleid kwam ik tijdens open avonden veel in contact met potentiële nieuwe collega's. Voor mij is het duidelijk geworden dat goed basisonderwijs voorwaardelijk is om een middelbare of hogere opleiding succesvol af te kunnen sluiten. Met name om die reden had ik een aantal jaren geleden al besloten dat ik na mijn actieve carrière een deel van mijn tijd weer wilde gaan besteden voor het onderwijs. Om die reden wil ik graag mijn brede ICT (maar ook Huisvesting) kennis en bestuurlijke ervaring de komende 4 jaar inzetten voor Stichting Talent."