Verlofregelingen

Verlofregelingen Talent   
 

In de CAO-PO zijn er een aantal verlofregelingen vastgelegd.
Zo kent het onderwijs naast het reguliere vakantieverlof ook de regeling buitengewoon verlof.
De meest voorkomende soorten buitengewoon verlof zijn: 


- Kort buitengewoon verlof (imperatief) (8.7)
- Overige kort buitengewoon verlof (8.8 en 8.10)
- Langdurend zorgverlof (8.9)
- Lang buitengewoon verlof persoonlijk belang of algemeen belang (8.11 en 8.12)

Verder bestaat er nog de mogelijkheid voor het opnemen van betaald en / of onbetaald ouderschapsverlof.

Werkgeversbijdrage bij betaald ouderschapsverlof: 55% salaris over de opgenomen uren betaald ouderschapsverlof. Verder kan de werknemer aanspraak maken op een aanvullende heffingskorting (ouderschapsverlofkorting) bij de belastingdienst. De werknemer dient dan zelf een verzoek in bij de belastingdienst. In de CAO-PO vindt u nadere informatie over de verlofregelingen.
U kunt contact opnemen met het bestuursbureau voor nadere informatie: 0229-282043. 
Adresgegevens

Stichting Talent

Nieuwstraat 23A
1621 EA Hoorn
Telefoon: 0229-282040
Mail: info@talenthoorn.nl