Medezeggenschap

Medezeggenschap (MR) op school

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) en dit is bij wet geregeld. De MR bestaat uit ouders/verzorgers en medewerkers van de school en zij voeren overleg met de directeur van de school over zaken binnen de school.

Mocht je als ouder/verzorger deel willen nemen aan de MR of meer informatie willen dan kun je contact opnemen met de school van jouw kind(eren).

De contactgegevens vind je op de schoolwebsite van de school.