Kinderopvang

De juiste opvang voor uw kind!
Sinds 1 januari 2021 is Stichting Talent gefuseerd met kinderopvangorganisatie SKH/SKiK. Samen vormen zij de SCIO Groep voor opvang en onderwijs. De scholen van Talent ontwikkelen zich tot kindcentra in de verschillende wijken in Blokker, Hoorn en Zwaag waarin opvang en onderwijs nauw op elkaar aangesloten zijn. Deze kindcentra werken ook samen met welzijnsinstellingen en gemeente om kinderen van 0 tot 12 jaar naast onderwijs ook een veilige en leerzame omgeving te bieden buiten schooltijd. Dit kan zijn kinderopvang, maar ook een meer intensieve samenwerking tussen scholen en de wijk.

Integraal Kind Centrum (IKC)

Een IKC is een voorziening waarin onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Het IKC biedt kinderen een dagprogramma voor zolang zij willen deelnemen. Bij voorkeur komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod (onderwijs, muziek, sport, spel en opvang). Iedere Talent locatie ontwikkelt zich in eigen tempo en op eigen wijze richting een integraal kindcentrum. Elk kindcentrum behoudt daarmee een eigen identiteit, afgestemd op de wijk en passend bij de behoeften van kinderen en ouders in die wijk.

Stichting Kinderopvang West-Frieland


De kinderopvang van Talent wordt gefaciliteerd door Stichting Kinderopvang West-Friesland. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor opvang bij een van onze kindcentra? Kijk dan op Kinderopvang West-Friesland.