Kinderopvang

De juiste opvang voor uw kind voor, tijdens en na schooltijd.
Stichting Talent en de scholen van Talent werken in verschillende wijken in Blokker, Hoorn en Zwaag nauw samen met opvang, welzijnsinstellingen en gemeente om kinderen van 0 tot 12 jaar naast onderwijs ook een veilige en leerzame omgeving te bieden buiten schooltijd. Dit kan zijn kinderopvang, maar ook een meer intensieve samenwerking tussen scholen en de wijk.

Kinderopvang

Talent werkt nauw samen met partners op het gebied van voor- tussen- en naschoolse opvang, waardoor er op elke schoollocatie voor de leerlingen een passend en breed aanbod is. Op de websites van de scholen kun je lezen met welke partners de school samenwerkt.

Brede school

Een aantal scholen van Talent zijn onderdeel van een brede school. Een brede school is een school met meer dan alleen onderwijs. De scholen werken samen met andere scholen en organisaties in de wijk die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Gezamenlijk worden er programma's opgesteld hoe in de wijk wordt samengewerkt aan een brede leer- en leefomgeving op school en in de vrije tijd met als doel maximale ontwikkelkansen voor lle kinderen en jongeren.

Integraal Kind Centrum (IKC)

Een IKC is een intensievere samenwerkingsverband dan een brede school. Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Het IKC biedt kinderen een dagprogramma voor zolang zij willen deelnemen. Bij voorkeur komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod (onderwijs, muziek, sport, spel en opvang).
Het gaat bij een IKC om n fysieke locatie en een nieuwe organisatievorm. Alle scholen van Talent maken plannen hoe en op welke manier zij zich ontwikkelen als IKC.