Passend onderwijs

Het organiseren van de juiste ondersteuning voor elk kind. Dat is de kern van passend onderwijs.

Wat is passend onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed en passend onderwijs. In sommige gevallen kan het voorkomen dat een kind (tijdelijk) meer begeleiding nodig heeft dan het reguliere onderwijs op dat moment kan bieden. Dit geldt zowel voor kinderen die een achterstand hebben, maar ook voor kinderen die een voorsprong hebben. Om elk kind passend onderwijs te kunnen bieden, werken Talent en alle andere basisscholen van West-Friesland samen in Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop.

De Westfriese Knoop

Alle basisscholen, alle scholen voor speciaal (basis)onderwijs en alle schoolbesturen in de regio zijn bij De Westfriese Knoop aangesloten. Samen maken zij afspraken om er voor te zorgen dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel. Daarin staat welke basisondersteuning de school kan bieden. Er staat ook in welke extra ondersteuning de school kan bieden en van welke deskundigheid, voorzieningen en partners de school gebruik kan maken.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur van het kindcentrum en op de site van De Westfriese Knoop.