Onderwijs en kwaliteit

De wereld verandert snel en hoe spelen wij hierop in om de leerlingen van onze scholen goed voor te bereiden op hun toekomst.

Voor jou als ouder/verzorger is het van belang dat jouw kind goed onderwijs krijgt in een veilige omgeving en in een omgeving die past bij jouw kind. Op de websites van de scholen kun je meer informatie vinden en natuurlijk ben je van harte welkom om een kijkje te nemen op de school van jouw keuze.

Onderwijs en kwaliteit

Alle scholen binnen Talent voldoen aan de eisen die de inspectie heeft opgesteld ten aanzien van de basiskwaliteit. Dit zorgt ervoor dat leerlingen met voldoende kennis en vaardigheden kunnen overstappen naar het voorgezet onderwijs en de school die past bij hun talenten.

Naast het voldoen aan de basiskwaliteit hebben alle scholen (en het bestuur) eigen ambities die passen bij de visie van de school. Continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is voor het bestuur en de scholen van Talent een belangrijke opdracht. Hierover kunt u meer lezen op de websites van de scholen en in het koersdocument van het bestuur.

Samen zijn wij verantwoordelijk voor goed onderwijs aan jouw kind. Dit vraagt van ons een constante dialoog met alle medewerkers om elkaar scherp te houden en steeds voor ogen te hebben wat het voor Stichting Talent betekent om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Hierbij staat altijd voorop dat kinderen zich kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past en dat hun talenten benut worden bij het bereiken hiervan.

Meer informatie?

In de Doelenkaart en op de websites van de scholen kun je meer lezen over de ambities en de visie van het bestuur en van de scholen.

Op Scholen op de kaart kun je meer informatie vinden over alle basisscholen in Nederland en kun je scholen met elkaar vergelijken.