Talent Kopklas

De kopklas is bedoeld voor leerlingen die zich op een bepaald moment in hun basisschoolperiode niet volledig hebben kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat ze vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen, omdat ze thuis een moeilijke periode hebben doorgemaakt of omdat ze langdurig ziek zijn geweest.

Hierdoor kan het zijn dat de leerling nog niet het eindadvies heeft kunnen bereiken dat, gezien de inzet, motivatie en capaciteiten, wel bij de leerling past.

De Talent Kopklas

Vergroot kansen in het voortgezet onderwijs

De kopklas van Talent is een schakelklas tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De kopklas is bedoeld voor leerlingen die zich op een bepaald moment in hun basisschoolperiode niet volledig hebben kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat ze vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen, omdat ze thuis een moeilijke periode hebben doorgemaakt of omdat ze langdurig ziek zijn geweest. Hierdoor kan het zijn dat de leerling nog niet het eindadvies heeft kunnen bereiken dat, gezien de inzet, motivatie en capaciteiten, wel bij de leerling past.

Met een tussenjaar in de Kopklas komen kinderen steviger in hun schoenen te staan en wordt de kans op succes in het voortgezet onderwijs een stuk groter. De Kopklas is een groep van maximaal 15 gemotiveerde leerlingen die hard willen werken om zich zo goed mogelijk op de brugklas voor te bereiden. Door een intensief programma bereiken we dat kinderen een schooltype aankunnen dat past bij hun werkelijke capaciteiten en wordt de kans op zittenblijven op het voortgezet onderwijs of vroegtijdig schoolverlaten kleiner.
De Kopklas is verbonden aan Stichting Talent. Er is een groep gevestigd in het gebouw van kindcentrum Universum in de Grote Waal en er is een tweede groep in kindcentrum KlimOp in de Risdam. De Kopklas is openbaar en neemt (bij geschiktheid) leerlingen aan van alle basisscholen in Hoorn en de omgeving van Hoorn. Meer informatie gewenst? Maak gerust een afspraak voor een gesprek met de coordinator van de kopklas.
Coordinator: Jacqueline van 't Hof
Locatie Universum, Orionstraat 135 Hoorn
telefoon: 0229 - 217 169
email: kopklas@talenthoorn.nl