Missie en visie

Missie

Kinderen in de gemeente Hoorn zoveel mogelijk laten leren zodat zij een positieve bijdrage aan hun leefomgeving
kunnen gaan leveren.

Visie

Openbaar onderwijs is de sleutel. Bij ons zijn alle kinderen welkom en is iedereen gelijk, maar niemand hetzelfde. De scholen van Talent zijn een samenleving in het klein en bij uitstek de omgeving om kennis, sociale vaardigheden en normen en waarden aan te leren. Het is onze ambitie om ieder kind goed openbaar onderwijs dicht bij huis te bieden. Dat doen we bovendien vanuit betrokkenheid bij wat er speelt in de wijken waarin onze scholen staan.

Goed onderwijs staat of valt bij betrokkenheid van leraren en andere medewerkers van Talent. Niet alleen omdat zij onderwijs geven, maar ook omdat zij het beste weten wat goed onderwijs inhoudt. Talent heeft de zorg voor deze professionals hoog in het vaandel: zij vormen immers de kern van ons onderwijskwaliteit.

Onze beloftes:

  • doelbewust in beweging
  • gedreven doen wat wij zeggen
  • ruimte voor eigenheid

Doelbewust in beweging

Hoe ziet de toekomst eruit? Wat voor onderwijs hebben kinderen nodig? Hoe blijven we ons ontwikkelen om kinderen optimaal onderwijs te bieden? Allemaal vragen die wij ons bij Talent elke dag stellen. Binnen Talent zijn we dan ook constant in beweging en leren we met en van elkaar.

Gedreven doen wat wij zeggen

Afspraak is afspraak: doen wat je zegt en zeggen wat je doet.
Ouders/verzorgers moeten ervan uit kunnen gaan dat binnen Talent de kwaliteiten en zorg aanwezig zijn om hun kind(eren) het beste onderwijs te geven op elk moment.

Ruimte voor eigenheid

Iedereen is uniek. En dat maakt je ook bijzonder. Al onze kernwaarden zijn van en voor ons allemaal en dat laten we dagelijks zien in ons werk. Samen dragen wij bij aan het uitdragen van onze visie en missie.

De Doelenkaart

Talent heeft een Doelenkaart als strategisch beleidsplan. Deze kaart is tot stand gekomen met inbreng van medewerkers uit alle geledingen. In verschillende denksessies in de periode van november 2018 tot januari 2019 onder leiding van De Argumentenfabriek dachten we na over doelen en acties met leraren, directeuren, andere medewerkers van de scholen en van de Stichting, ouders, leerlingen en andere betrokkenen. De definitieve doelenkaarten zijn door bestuur, directeur en andere medewerkers uit de organisatie op elke school aan het team gepresenteerd.

De (sub)doelen geven op hoofdlijnen aan wat Stichting Talent en de aangesloten scholen willen veranderen in de periode 2019-2023, ten opzichte van de huidige situatie. Wat moet er beter? meer? minder? De stichting werkt de doelen uit in concrete jaarplannen die ertoe bijdragen dat de scholen optimaal kunnen functioneren.
De doelen en het jaarplan geven de scholen ruimte en een duidelijk kader om verder uit te werken in concrete jaarplannen en actiekaarten.