Nieuwkomersklas

Nieuwkomersklas

Elk jaar komen er kinderen op West-Friese basisscholen die in de eerste jaren van hun leven in een ander land zijn opgegroeid. Sommigen gaan in Nederland zelfs voor het eerst naar school. Zij moeten in korte tijd heel veel leren. Over hun nieuwe land met een andere cultuur, andere omgangsvormen, een andere taal.

Om deze kinderen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen en hun achterstand te verkleinen zijn er Nieuwkomersklassen. Want als je je thuis voelt kun je beter leren. Voor een goede start en opleiding is het beheersen van het Nederlands van groot belang.

Er zijn in West-Friesland vier locaties met Nieuwkomersklassen. Kindcentrum Universum in Hoorn is er hier een van.

Bekijk hier de informatiefilm.
Lees verder over de Nieuwkomersklas in de speciale Ouderfolder.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Nieuwkomersklas in West-Friesland of wilt u uw kind aanmelden kijk dan op:
www.nieuwkomers-westfriesland.nl
of mail naar: info@nieuwkomers-westfriesland.nl