Talent voor opvang en onderwijs

Talent omvat elf openbare kindcentra voor basisonderwijs en kinderopvang in Hoorn, Blokker en Zwaag. Talent is onderdeel van de SCIO Groep voor opvang en onderwijs.

Opvang en onderwijs

Talent maakt onderdeel uit van de SCIO Groep. Tot de SCIO Groep behoren ook SKH en SKiK kinderopvang. Tezamen verzorgen wij op bijna 50 locaties in West-Friesland opvang en/of onderwijs. Met ruim 600 medewerkers zetten wij ons in voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij werken hiertoe samen met diverse externe partners.

Openbaar onderwijs

Talent biedt openbaar onderwijs. Dit betekent dat ieder kind welkom is, ongeacht aanleg, afkomst of levensbeschouwing. De scholen zijn als het ware een samenleving in het klein: een ontmoetingsplaats voor kinderen vanuit verschillende achtergronden en een afspiegeling van de wijk waarin de school staat.

Van scholen naar kindcentra

De scholen van Talent ontwikkelen zich van school naar kindcentrum. Opvang en onderwijs worden steeds meer ge´ntegreerd tot een totaalaanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ieder Talent kindcentrum heeft een eigen signatuur, passend bij de behoefte en kenmerken van de buurt of wijk waarin het kindcentrum staat. De opvang op de Talent locaties wordt gefaciliteerd door Kinderopvang West-Friesland. Talent heeft ook de verantwoordelijkheid over de Talent Kopklas en een nieuwkomersklas.

Klik hier voor een overzicht van onze kindcentra.