Kindcentrum Wereldwijzer

Adres:
Nachtegaal 144
Postcode/Plaats:
1628 DJ Hoorn
Telefoonnummer:
0229-242765

De school waar leren leuk is!

Wereldwijzer is een school met initiatiefrijke kinderen en leerkrachten, die met elkaar veel leren. We denken niet in tekortkomingen, maar in kansen. Leerlingen op Wereldwijzer krijgen de kans hun talent te ontwikkelen en leren een reŽel zelfbeeld te ontwikkelen. Leren betekent ook reflectie op je eigen prestaties en gedrag. Ze dragen verantwoordelijkheid voor zich zelf en elkaar. Taalvaardigheden zijn nodig voor goede communicatie. Op Wereldwijzer besteden we daar al vanaf de peuterspeelzaal veel aandacht aan.

Op Wereldwijzer bieden we leerlingen een stimulerende leeromgeving, die uitnodigt tot leren en zelfstandig werken. We zien onze school als een kleine samenleving, waar kinderen leren om zich als toekomstig burger te gedragen.

Wil je zelf ervaren wat Wereldwijzer te bieden heeft? Maak gerust een afspraak.