Kindcentrum Tweemaster

Adres:
Ark 1
Postcode/Plaats:
1625 CE Hoorn
Telefoonnummer:
0229-232359
"(Er)vaar je mooiste koers!"

Dat is wat het team van de Tweemaster elke dag doet. En dat is ook onze boodschap aan onze leerlingen. Wij hebben passie voor onderwijs elke dag weer. Wij laten onze leerlingen ervaringen beleven die hen een goede start in hun leven bieden.

De Tweemaster is een Daltonschool in de wijk Risdam Zuid. Wij geven onderwijs vanuit de 5 kernwaarden van Dalton: vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Meer informatie over wat daltononderwijs precies inhoudt, kunt u lezen op onze website.

Wij werken in een levendige en dynamische leergemeenschap waarin de betrokkenheid van alle belanghebbenden een belangrijk aspect is van een succesvolle school. De Tweemaster is een plek waar leerlingen, personeel en ouders worden gewaardeerd en met elkaar samenwerken om ervoor te zorgen dat leerlingen worden uitgedaagd, creatief worden ge´nspireerd, een sportieve ontwikkeling doormaken en ondersteund worden in hun emotionele ontwikkeling. Met de juiste balans ontwikkelen onze leerlingen het zelfrespect en het zelfvertrouwen dat ze nodig hebben om te slagen in het leven.

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek op onze school.


"Wat wij nodig hebben in onze maatschappij zijn mensen zonder vrees."
(fearless human beings)


Helen Parkhurst (grondlegster van het Daltononderwijs)