Kindcentrum Klipper

Adres:
Dubloen 98
Postcode/Plaats:
1628 RV Hoorn
Telefoonnummer:
0229-249881
E-mailadres:

De Klipper is gevestigd op 2 locaties in de wijk Kersenboogerd.

Locatie De Bres
H. Hoekstrahof 200b
1628 WX Hoorn
T 0229 - 291 919

Locatie Dubloen
Dubloen 98
1628 RV Hoorn
T 0229 - 249 881

Algemeen
Postbus 3091
1620 GB Hoorn
E klipper@talenthoorn.nl
W www.ikcklipper.nl

De twee locaties van De Klipper werken met het GIP model, waardoor de leerlingen systematisch aandacht krijgen en zelfstandig leren werken binnen een veilige leeromgeving. Leerkrachten stimuleren de kinderen om initiatiefrijk en ondernemend te zijn zodat zij hun talenten zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
Enkele speerpunten binnen het onderwijsaanbod zijn:
goede taalontwikkeling, beweegmanagement, techniek en creatieve vorming.
De school ondersteunt het onderwijsaanbod door gebruik te maken van de vele mogelijkheden die de computer en het internet bieden (o.a. digitale schoolborden).
Een goede samenwerking tussen ouders en school bevordert het realiseren van de uitgangspunten.