Leerlingenraden: Presentatie over hun ideale school

05 november 2018
Op 31 oktober 2018 kwamen 24 leerlingen van de leerlingenraden van alle scholen van Talent bij elkaar om met bestuur en directie ideeŽn uit te wisselen over hun ideale school. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden de leerlingen de ideeŽn namens hun school. Deze ideeŽn worden meegenomen in de gesprekken over de nieuwe koers van Talent.

In de periode tot de herfstvakantie hebben leerlingen van alle scholen van Talent nagedacht over de toekomst van hun onderwijs. Zij hebben met elkaar gepraat over wat zij zouden willen leren, hoe een ideale schooldag eruit ziet en hoe hun ideale school eruit zou moeten zien.

In de bijeenkomst van 31 oktober 2018 presenteerden de leerlingen de ideeŽn namens hun school en heeft bestuur en directie alle ideeŽn van alle scholen verzameld. Ondanks het feit dat de scholen van Talent een grote diversiteit aan onderwijsvormen kent, was het opvallend dat de leerlingen bijzonder eensgezind waren.

Zo scoorden meer bewegen (niet alleen tijdens de gymles), meer aandacht voor andere talen en aandacht voor wetenschap, techniek en creativiteit hoog. Ook waren zij het er over eens dat taal, lezen en rekenen erg belangrijk waren. Ook wilden leerlingen meer keuze hebben in wat zij doen (kiezen van workshops) of wilden zij de boeken voor de bibliotheek uitkiezen.

De ideeŽn van de leerlingen worden meegenomen in de gesprekken die bij Talent worden georganiseerd met medewerkers, ouders en externe stakeholders over een nieuwe koers. De nieuwe koers zal medio januari 2019 gereed zijn.