Intentieverklaring: Samenwerken aan een West-Friese Educatieve Omgeving

04 november 2018
Op 4 oktober 2018 hebben de gezamenlijke West-Friese schoolbesturen, die verantwoordelijk zijn voor het Primair Onderwijs, een intentieverklaring ondertekend. De schoolbesturen willen inzetten op intensieve samenwerking om te komen tot een West-Friese Educatieve Omgeving.
Primair Onderwijs
Een samenwerking in het belang van alle kinderen van West-Friesland en waar medewerkers van de verschillende scholen en onderwijsorganisaties elkaar steeds meer gaan ontmoeten. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt tussen speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en regulier basisonderwijs.

Krachten bundelen
Door onze krachten te bundelen kunnen de West-Friese besturen bijvoorbeeld betere opleidingsmogelijkheden bieden aan de medewerkers en willen ze verantwoordelijkheid nemen voor elkaars inval problematieken. Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer kansen en mogelijkheden die we kunnen uitwerken om het West-Friese onderwijs en de educatieve omgeving te versterken.

Regionale samenwerking
In het bijzonder kunnen we hierbij denken aan het samenwerken met de kinderopvang, met de zeven West-Friese gemeenten, met zorgboerderijen en met de jeugdzorginstellingen. Deze samenwerking is al begonnen op lokaal niveau en in het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop, maar zal verder regionaal ge´ntensiveerd worden.

De onderstaande schoolbesturen hebben de intentieverklaring ondertekend.
SKO De Streek
SKO West Friesland
Stichting Allure
Stichting Kopwerk
Stichting Penta
Stichting Present
Stichting Talent
Stichting Trigoon