Kinderen slaan eerste paal uitbreiding De Kreek

16 februari 2019
Met het slaan van de eerste paal op 14 februari jl. hebben de basisscholen Socrates en Roald Dahl, Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) en Stichting Netwerk de start gemaakt om te komen tot een Integraal Kindcentrum (IKC) De Kreek. De multifunctionele accommodatie (MFA) De Kreek krijgt een uitbreiding. Dit maakt het voor alle partijen mogelijk om gezamenlijk de kinderen een rijke leeromgeving en ondersteuning te bieden om ze daarmee zo goed mogelijk voor te bereiden op de wereld van morgen. Met de nieuwbouw wordt De Kreek het meest duurzame utiliteitsgebouw van Hoorn.
Zo'n vijfhonderd kinderen, directeuren en bestuurders van de betrokken organisaties vierden samen deze (mijl)paal.
De aanwezigen werden onder meer toegesproken door Liesbeth Bruin (directeur Socrates) en Samir Bourshara (wethouder onderwijs van de gemeente Hoorn). In de toespraken gaven zij aan dat het niet alleen gaat om de eerste paal voor Socrates, maar ook om het eerste Integraal Kindcentrum (IKC) in de gemeente Hoorn. Naar verwachting is de bouw eind 2019 gereed.

Nieuw gebouw voor obs Socrates
Het team van obs Socrates heeft met elkaar nagedacht hoe de ideale school er voor hen uit zou moeten zien en de architect heeft dit uitgewerkt. We willen tegemoet komen aan verschillende leerstijlen en kinderen letterlijk de ruimte te bieden om te onderzoeken, leren en zich te ontwikkelen. In het nieuwe gebouw zullen de lokalen wat kleiner en transparanter zijn dan de huidige lokalen en grenzen aan een leerplein waar kinderen kunnen werken en spelen. Ook veel licht, zicht op de kinderen en natuurlijke materialen zijn wensen van het team die meegenomen zijn in de tekening.

Bouwen aan IKC De Kreek
Naast Socrates zullen ook de Stichting Netwerk en SKH een plek krijgen in het gebouw. Voor de ontwikkeling van het IKC werken Socrates, Stichting Netwerk en SKH nauw samen met de Roald Dahl school. In IKC De Kreek wordt onderwijs, kinderopvang en peuter- en welzijnswerk aangeboden op één locatie. Alle betrokken partijen binnen een IKC werken intensief samen vanuit één gedeeld visie.
Meer informatie over IKC De Kreek: www.ikcdekreek.nl

Meest duurzame utiliteitsgebouw: nul op de meter
De huidige multifunctionele accommodatie (MFA) De Kreek voldoet al aan de eisen van Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), die vanaf 2020 gaan gelden voor nieuwe overheidsgebouwen. Zo heeft het gebouw zonnepanelen en warmtepompen en maakt het gebruik van een warmte-koude opslag. Dit is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. In de winter wordt het gebruikt om het gebouw te verwarmen en in de zomer om het gebouw te koelen. Wethouder Samir Bashara: 'Voor de nieuwbouw gaan we voor het hoogste ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid. De nieuwbouw wordt nul-op-de-meter gebouwd. Dit houdt in dat het gebouw jaarlijks net zoveel duurzame energie opwekt als het gebouw en de gebruikers samen verbruiken. Dat is voor dit soort gebouwen uniek in Hoorn. Daarmee wordt De Kreek het meest duurzame utiliteitsgebouw in onze gemeente en draagt het bij aan onze doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn'.