Staking 6 november

31 oktober 2019
Acties op woensdag 6 november gaan door!
Hoorn, 4 november 2019

Beste ouders en of verzorgers,

In de afgelopen weken zijn er veel discussies gevoerd, zowel intern als extern, over de acties van het onderwijs. De vakbonden en werkgevers eisten voor de zomervakantie al een noodpakket van ruim 420 miljoen euro. Dit als eerste stap naar een bredere investering. Tijdens de algemene beschouwingen werd duidelijk dat dit niet zou gebeuren, terwijl wij dagelijks de noodzaak voelen. Vandaar dat er een landelijke staking op touw werd gezet, gepland op 6 november.

Binnen Talent werd al snel besloten dat veel scholen op 6 november hun deuren zouden sluiten. Teams dachten na over creatieve uitingen om op hun manier de noodzaak over het voetlicht te brengen en dit resulteerde in creatieve ideeŽn. Zo had het team van het Ooievaarsnest al bedacht dat zij op 6 november zouden werken en de school op die dag open zou zijn voor scholieren en zij-instromers om hen te laten zien hoe mooi het vak is. Het team van het Fluitschip had een filmpje opgenomen waarin zij enerzijds aangeven hoe mooi het vak is en daaraan koppelden dat zij juist daarom zouden staken. Over trots gesproken. Het resultaat ervan kunt u zien op de website van het Fluitschip.

Afgelopen vrijdag kwam het bericht dat er extra gelden beschikbaar zijn om de problemen aan te pakken. Hiervoor is een convenant opgesteld. Informatie over dit convenant kunt u lezen op de website van de PO raad. Natuurlijk zijn we blij met het pakket aan maatregelen. Maar dan wel als eerste stap. De problemen waar de scholen dagelijks mee te maken hebben worden met deze gelden namelijk niet opgelost. Toch werd, in eerste instantie, door de vakbonden besloten dat de staking niet door zou gaan.

Daar werd afgelopen weekend met veel onbegrip op gereageerd door leraren en directeuren maar ook door ouders en de vereniging ouders en onderwijs. Besturen gaven aan dat er met tijdelijke middelen niet echt iets gedaan kan worden als het bijvoorbeeld gaat om de structurele inzet van personeel. En ook al is 460 miljoen euro een heel hoog bedrag, het tijdelijke karakter maakt dat we de problemen die er nu zijn niet kunnen oplossen. Om het vak aantrekkelijk te maken, zodat meer mensen voor het beroep van leraar kiezen, moet er structureel meer gebeuren.

Ondanks de problemen die er zijn blijven we er vanuit Talent alles aan doen om uw kind elke dag weer het beste onderwijs te geven. Want dat is waar we voor zijn. Dat doen vooral de teams in de scholen, in samenwerking met onze partners van bijvoorbeeld de Stichting Kinderopvang Hoorn, Netwerk of een zorginstelling. Onze medewerkers zetten zich daar elke dag weer voor in. Ook al is het moeilijk.

De acties van komende woensdag gaan daarom gewoon door en of een medewerker staakt is een individuele keuze. Talent sluit daarbij aan en geeft er de voorkeur aan dat elk team en elke medewerker zijn of haar eigen afweging maakt als het gaat om staken. En ook al levert dat diversiteit en misschien ongemak op, we respecteren ieders mening. Ongenuanceerd negatief oordelen over de mening van een ander en polarisatie ondersteunen we niet. Want juist in deze tijd komen we met verdeeldheid niet verder. We hebben elkaar nodig. Ik pleit daarom binnen Talent voor verbinden i.p.v verdelen. Voor het beste onderwijs aan onze leerlingen. Dat krijgen we alleen samen voor elkaar, met de professionals die in de scholen werken en daarvoor willen staan. Natuurlijk in goede samenwerking/afstemming met ouders of verzorgers. Talent is een collectief van scholen waar een ieder ertoe doet en een van onze beloftes is daarom juist ook ruimte voor eigenheid.

Ik hoop dat ik met deze brief duidelijk heb kunnen maken waarom medewerkers of schoolteams besluiten om woensdag te gaan staken. Ik vraag ook uw begrip hiervoor en hoop dat u net als ik onze professionals nog eens een hart onder de riem wil steken: gewoon omdat zij hun werk zo goed doen.

De school van uw kind zal u verder informeren over de plannen voor woensdag. Onze partner Stichting Kinderopvang Hoorn heeft ruimere mogelijkheden voor opvang als u al gebruik maakt van de opvang van SKH. Wilt u extra opvang voor uw kind dan vraag ik u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het team van de opvang van SKH. Als u opvang nodig heeft en geen gebruik maakt van de opvang van SKH of de opvang via een andere aanbieder regelt, vraag ik u contact op te nemen met het team van de school of de aanbieder van de opvang uw kind.

Bert Groenewoud
Bestuurder Stichting Talent