Talent en SKH bundelen krachten

13 januari 2020
Onder de naam Talent Kinderopvang en Onderwijs zullen Talent en SKH hun samenwerking gaan intensiveren op de verschillende locaties in Hoorn.

Diverse onderzoeken laten zien dat het voor de ontwikkeling van jonge kinderen een meerwaarde heeft als basisscholen en kinderopvang werken vanuit dezelfde visie. Geen lastig schakelen tussen 'daar' en 'hier', maar op beide plekken professionals die vanuit dezelfde duidelijke leer- en ontwikkellijn werken.

Opvang en onderwijs onder één dak
In verschillende Hoornse wijken werken scholen van Stichting Talent en Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) al jaren samen om dit te realiseren. Vanuit dezelfde visie op leren en ontwikkelen bieden wij onderwijs en opvang onder één dak. Beide organisaties gaan de samenwerking nu formaliseren door van Talent en SKH daadwerkelijk één te maken op deze locaties.

Doorlopende leer- en ontwikkellijn
Onder de naam Talent Kinderopvang en Onderwijs zullen wij samen onze activiteiten op de desbetreffende locaties voortzetten. Op deze manier creëren we een solide basis van waaruit we kunnen werken aan één pedagogisch klimaat en één doorlopende leer- en ontwikkellijn vanuit de hele dagopvang/peutergroep naar de basisschool, buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten. Binnen de nieuwe organisatie kunnen we alle gezamenlijke ervaring delen, maar ook onze wederzijdse wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van kinderen, didactiek en pedagogiek. Een concreet uitvloeisel van deze beslissing is het samenvoegen van onze twee Service Bureaus op een nog nader te bepalen locatie.
SKH blijft als stichting gewoon bestaan. SKH blijft opvang bieden voor scholen van andere onderwijsorganisaties en is daarnaast houder van diverse zelfstandige kinderdagverblijven.

Talent en SKH kijken uit naar alle nieuwe mogelijkheden die deze formele samenwerking zal bieden voor de kinderen, ouders en medewerkers.