Centrale noodopvanglocaties

16 maart 2020
Vanaf 17 maart wordt de noodopvang van kinderen op een aantal locaties aangeboden, dus niet meer op alle scholen.
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij informeren wij u over de manier waarop wij de noodopvang vanaf 17 maart regelen.

Wanneer kunt u een beroep doen op de noodopvang?
Als u een alleenstaande ouder bent met een cruciaal beroep.
Als beide ouders een cruciaal beroep hebben.
In beide gevallen geldt uiteraard dat de kinderen geen ziekteverschijnselen (snotneus, hoesten, verhoging) hebben.

Klik hier voor de lijst met cruciale beroepen of vitale processen.

Als een van de ouders geen cruciaal beroep heeft, gaan wij ervan uit dat deze ouder de opvang regelt of dat de opvang in het eigen netwerk opgelost wordt. Ouders, wij vragen jullie om je hier echt aan te houden. We kunnen niet anders dan uitgaan van de informatie die jullie ons geven. Scholen en opvang zijn dicht. We bieden alleen noodopvang zodat ouders met een cruciaal beroep kunnen doorwerken. Als een van de ouders geen cruciaal beroep heeft en de opvang kan niet binnen het eigen netwerk geregeld worden, blijft de tweede ouder thuis. Dit betekent inderdaad dat veel werkgevers van niet-cruciale processen een probleem krijgen omdat hun werknemers thuis blijven. Dat is helaas op dit moment de realiteit.

Hoe wordt de noodopvang in Hoorn geregeld?

De noodopvang wordt van 7.00 - 18.30 uur, dus ook tijdens reguliere schooltijd, aangeboden op de volgende centrale plekken. U brengt uw kind daar dus zelf heen.

Hoorn centrum en Grote Waal (0-4 jaar)
SKH de Bazzeroet, Berkhouterweg 17, Hoorn

Hoorn wijk centrum en Grote Waal (4-12 jaar)
SKH de Raccers, Joh. Messchaertstraat 3, Hoorn*
* Mariaschool biedt opvang tijdens schooltijd

Hoorn, wijk Kersenboogerd (4-12 jaar)
SKH Spectrum, Volkerakweg 1, 1628 XH, Hoorn*
* voor kinderen vanaf 4 jaar van Klipper de Bres en het Spectrum

Hoorn, wijk Kersenboogerd (0-12 jaar)
SKH Amiketoj, Timpaan 43, Hoorn*
* voor alle overige kinderen uit de Kersenboogerd

Hoorn, Risdam, Zwaag, Blokker en Bangert Oosterpolder (0-4 jaar)
SKH de Kreek, Meetketting 3, Zwaag (Socrates zijde van het gebouw)

Hoorn, wijk Risdam, Zwaag, Blokker en Bangert Oosterpolder (4-12 jaar)
SKH de Kreek, Meetketting 1, Zwaag (Roald Dahl zijde van het gebouw)

Hoorn, speciaal basisonderwijs (4-12 jaar)
IKEC, Scheerder 2, Hoorn

U kunt uw kind voor deze locaties aanmelden op de volgende manier:

Heeft u al opvang op een van de locaties van SKH of SKiK? Meldt uw kind dan aan op uw reguliere locatie. Wij zorgen voor plaatsing van uw kind op de lijst van de juiste noodopvanglocatie. U ontvangt daar via het ouderportaal een bericht over.

Heeft u nog geen opvang op een van de locaties? Stuur dan een mailbericht naar plaatsing@kinderopvanghoorn.nl onder vermelding van uw telefoonnummer, naam en leeftijd van uw kind(eren) en wij nemen contact met u op.

De opvang wordt aangeboden door een team van pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de verschillende basisscholen. Mocht het aantal kinderen te groot worden, kan besloten worden om nog een noodlocatie toe te voegen. In dat geval wordt u daar direct over ge´nformeerd.

Als u vragen heeft over het bovenstaande, is het informatienummer 0229-285858.

Met vriendelijke groet,

Bert Groenewoud
Bestuurder Stichting Talent voor openbaar basisonderwijs Hoorn

Gea Koops
Bestuurder Stichting Penta voor bijzonder onderwijs Hoorn

Marjan Terpstra
Directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang Hoorn en Stichting Kinderopvang Koggenland