Onderwijs op afstand

23 maart 2020
Sinds 16 maart zijn wij op al onze scholen gestart met het digitale afstandsonderwijs.
Beste ouders, verzorgers,

Sinds 16 maart zijn wij op al onze scholen gestart met het digitale afstandsonderwijs. Ook zijn er op diverse locaties in Hoorn opvanglocaties ingericht, voor kinderen die door het werk van hun ouders, gedurende de dag toch opgevangen moeten worden. De kinderopvang partnerorganisaties SKH, Berend Botje en 't Herdertje zorgen in de eerste instantie voor een dagprogramma. De teams worden gevormd door personeel uit opvang en onderwijs samen (pedagogische medewerkers opvang en indien nodig aangevuld met leerkrachten en ondersteunend/assisterend personeel). Het gaat er om, de dag zo prettig, gezond maar ook natuurlijk speels door te brengen met de groep wisselend samengestelde kinderen van alle leeftijden.

De opvangteams zullen samen voor de dagopvang en (sociale) begeleiding van kinderen zorgen, waarbij kinderen altijd de gelegenheid krijgen om onderwijs op afstand te volgen van hun eigen school / leerkracht. Dit betekent in de praktijk dat de leerkrachten in een opvangteam geen lessen geven. De opvang biedt kinderen volop ruimte om via hun Chromebook of device (die zij zelf meebrengen naar de dagopvang) het afstandsleren van de eigen school te volgen. Leerlingen kunnen dus hun eigen boeken en materialen meebrengen om aan het schoolwerk te gaan. Het contact en de afspraken over het onderwijs op afstand verlopen altijd via de eigen school / leerkracht direct naar de ouders / verzorgers. Als er leerkrachten aanwezig zijn op de dagopvang zijn die niet voor een lesgevende taak aanwezig.

Mocht u nog vragen hebben over het onderwijs aan uw zoon of dochter, tijdens deze uitzonderlijke periode, neemt u dan a.u.b. contact op met de leerkracht van uw kind.

Daarbij wensen wij u alle goeds in deze bijzondere weken, waarin we letterlijk samen - maar nu op afstand - voor de kinderen zorgen.

Bert Groenewoud
Bestuurder
Stichting Talent voor openbaar basisonderwijs Hoorn