Bericht voor ouders n.a.v. heropenen scholen en opvang

22 april 2020
Alle ouders en verzorgers van kinderen binnen Talent zijn door de eigen school als volgt geinformeerd n.a.v. de persconferentie van dinsdag 21 april.
Geachte ouder(s) / verzorger(s)

In de persconferentie van gisteravond heeft het kabinet aangekondigd dat de scholen en buitenschoolse opvang (BSO) vanaf 11 mei weer open gaan. Talent en SKH hebben samen gesproken over de gevolgen van dit besluit. Via deze brief willen wij u in het algemeen hierover informeren.

Scholen
Omdat het om een gedeeltelijke opening vanaf 11 mei gaat vergt dit het nodige puzzelwerk voor onze scholen. De deskundigen adviseren om kinderen weer naar school te laten gaan in kleine groepen, waarbij kinderen 50% van hun lestijd krijgen aangeboden, en daardoor dus ook maar 50% van onze leerlingen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. De schooldirectie zal u op een later moment over de invulling hiervan nog nadere informatie sturen. In afstemming met de Medezeggenschapsraad zal de school tot een specifiek plan komen en dit vervolgens met u delen.


Buitenschoolse opvang (BSO)
De BSO van SKH volgt het ritme van school. Kinderen met een BSO-contract mogen op dagen dat zij naar school gaan naar de BSO. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. Vanuit SKH verzoeken wij u om niet uw BSO-contract aan te passen op basis van het schoolrooster vanaf 11 mei. Pas alleen uw BSO-contract aan als u een structurele wijziging wilt die geldt voor de periode nadat alle maatregelen voorbij zijn. Door drukte op het Service Bureau van SKH kan het zijn dat u de mutatiebevestiging hiervan iets later ontvangt dan u gewend bent. Voor ouders die gebruik maken van andere aanbieders voor kinderopvang, geldt dat zij uiteraard door deze organisaties nader ge´nformeerd zullen worden over de mogelijkheden en afspraken die daar gelden.

Vitale beroepen
Voor de kinderen van ouders in vitale beroepsgroepen geldt een afwijkende regeling. Voor deze kinderen blijft er noodopvang beschikbaar.

Veiligheid
Uiteraard willen wij zo goed mogelijk gevolg geven aan de opdracht van de overheid. Het belang van onderwijs en opvang is immers groot, evenals het belang van veiligheid voor de kinderen, de leerkrachten en ouders. Daarom zullen wij de komende week gebruiken om de invulling van het onderwijs en opvang op al onze locaties verder vorm te geven, zodat we op 11 mei op een weloverwogen manier kunnen starten. Voor kinderen onderling geldt de anderhalve meter norm niet. Voor onze medewerkers en voor u als ouder is deze maatregel nog steeds van kracht. Voor ons staat de gezondheid van de kinderen en onze medewerkers centraal en dus zullen er passende maatregelen genomen worden. De richtlijnen vanuit de overheid en de sector zijn hierbij leidend.

Wij zullen u ruim voor de startdatum informeren over de invulling van het onderwijs en de opvang (wanneer welke leerlingen) en de maatregelen die wij treffen t.a.v. veiligheid en hygiŰne. Wij vertrouwen op uw medewerking en uw begrip voor de keuzes die wij hierin maken.

Afgelopen periode is uw bijdrage in de begeleiding van het leerproces van uw kinderen en onze leerlingen enorm belangrijk geweest. En dat was soms best lastig. Toch mogen we met trots terugkijken op een moeilijke periode en spreken we graag de waardering voor ieders inzet hierbij uit. Natuurlijk hadden wij graag gezien dat scholen en BSO weer volledig open zouden kunnen na de meivakantie, waardoor wij alle kinderen weer zouden kunnen verwelkomen. Op dat moment zullen wij nog even moeten wachten, maar ook nu gaan we er binnen deze bijzondere omstandigheid het beste van maken.

Mede namens de directeuren van Talent en de wijkmanagers van SKH,

Stichting Talent openbaar basisonderwijs Hoorn
Bert Groenewoud

Stichting Kinderopvang Hoorn
Marjan Terpstra