Montessori peutergroep

13 september 2021
De Montessorischool Hoorn heeft een eigen peutergroep geopend: De jonge ontdekker
Bij de start van het schooljaar gingen niet alleen alle leerlingen van de Montessorischool weer naar school, ook peutergroep "De jonge ontdekker" ging van start.

Het team van de Montessorischool is daarmee twee collega's rijker. Rebecca Vos en Karin Broersen, voorheen verbonden aan de Zaagtandjes, sluiten aan bij het Montessori Kindcentrum in wording. Na sfeer proeven en gesprekken werd een pedagogisch plan opgesteld, gestoeld op de Montessorivisie. Aansluitend werd een lokaal op de Gravenstraat verbouwd en na de inspectie van de GGD was er groen licht om te starten.

Er wordt ingezet op de doorgaande lijn. Zo is er scholing voor de onderbouwleidsters (in Montessori heten de leerkrachten ook leiders/leidsters) samen met de peuterleidsters. Het voordeel van Montessori is dat veel materialen, welke Maria Montessori ontwikkeld heeft, inzetbaar zijn vanaf de peuterleeftijd, waardoor een doorgaande lijn in bijv. sensorisch materiaal als vanzelfsprekend is. Ook in de thema's trekken peuters en kleuters met elkaar op.

Peutergroep De jonge ontdekker is een waardevolle uitbreiding van het Montessori kindcentrum en deze stap is volledig in lijn met de ambitie van Talent om op alle locaties door te ontwikkelen als kindcentrum.