Jeugdeducatiefonds voor Universum

22 februari 2022
'Gelijke kansen voor alle leerlingen.' Jeugdeducatiefonds biedt twee Hoornse basisscholen financiŽle steun om leerlingen die opgroeien vanuit een achterstand (armoede bijvoorbeeld) de juiste hulp te bieden om mee te komen, zoals huiswerkbegeleiding, kindercoaching en gezonde voeding.
Het Jeugdeducatiefonds helpt - mede door een subsidie van de gemeente Hoorn - om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kunnen scholen een beroep doen op het fonds. Dat geld kan gebruikt worden om leerlingen te ondersteunen. Zo krijgen zij allemaal de kans om goed mee te kunnen doen.

Deze woensdag kregen Het Universum en Het Kompas certificaten voor hun deelname. Deze werden uitgereikt door Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, en onderwijswethouder Samir Bashara.

Impact coronacrisis

Spekman licht het belang van gelijke kansen voor alle leerlingen toe. „Het is van groot belang. De coronacrisis heeft dit in het onderwijs nog eens extra laten zien. Armoede leidt vaak tot een lagere vervolgopleiding dan wat het kind eigenlijk aan kan. Wij willen een bijdrage leveren aan een samenleving waarin Šlle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken."

Zijn fonds is dan ook heel blij, dat het deze scholen uit Hoorn voor meerdere jaren kan helpen.

'Goede aanvulling'

Bashara vult aan: „Het Jeugdeducatiefonds richt zich op scholen met veel kinderen die opgroeien vanuit een achterstand. Het biedt de scholen de mogelijkheid om kinderen de juiste hulp en ondersteuning te bieden, zodat deze kinderen net zo goed mee kunnen doen als ieder ander kind. Met een subsidie aan dit fonds leveren we daar een bijdrage aan. We zien het als een goede aanvulling op de gemeentelijke voorzieningen om gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen."

Meer informatie is te vinden op www.jeugdeducatiefonds.nl.

BRON: NoordhollandsDagblad 16 februari 2022