Samen van Start organiseert succesvolle en inspirerende bijeenkomst Samen Gestart

10 juni 2022
Hoorns programma Samen van Start toonaangevend voor ontwikkeling jonge kind.
Op woensdag 1 juni vond de inspirerende bijeenkomst Samen Gestart plaats in de Bibliotheek Hoorn. Onderwerp van gesprek was de ontwikkeling van het jonge kind. Er waren maar liefst 130 deelnemers, waaronder leerkrachten, pedagogisch medewerkers, buurtmoeders, bestuursleden en overige ketenpartners. Allemaal betrokken bij de ontwikkeling van jonge kinderen met als uitgangspunt dat kinderen en hun ouders een goede voorbereiding op de toekomst verdienen.

Inspirerende lezing Mark Mieras en workshop
Bekend auteur en wetenschapsjournalist Mark Mieras (vooral bekend als auteur van 'Ben ik dat?' en 'Liefde') gaf een inspiratielezing over de ontwikkeling van het jonge kind. Jonge kinderen groeien door uitdaging en speelruimte, vanuit de wetenschap is bewezen dat dit een positief effect heeft op de kansen van kinderen.

Na het overheerlijke multiculturele dinerbuffet, wat grotendeels was bereid door de buurtmoeders en ouders uit de wijken waar Samen van Start actief is, werden de professionals aan het werk gezet tijdens een workshop door Anaïs Besemer, orthopedagoog en onderwijskundige, samen met Mark Mieras. Tijdens deze workshop hebben de deelnemers zich verdiept in elkaars discipline en rol in het leven van het kind, om zo de samenwerking te versterken.

Kinderen leren alleen als ze plezier hebben.
"Het was bijzonder inspirerend! We hebben eigenlijk allemaal doelen waar we aan moeten voldoen als scholen en als kinderopvang, maar wat we niet moeten vergeten is dat kinderen eigenlijk alleen leren als ze plezier hebben. Het spel samen is de basis voor alles." Aldus Judy, een van de deelnemers.

Over Samen van Start
Samen van Start biedt een goede voorbereiding op de basisschool voor ouders en het jonge kind. Het programma Samen van Start vindt plaats binnen (door de gemeente aangewezen) kindcentra waar kinderopvang en onderwijs onder één dak worden georganiseerd. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouderbegeleider werken intensief samen met de ouders aan de ontwikkeling van de kinderen binnen één veilige setting, met één pedagogisch klimaat en één gezamenlijk plan van aanpak.

Samen van Start is een initiatief van Stichting Kinderopvang West-Friesland, Stichting Talent, Stichting Penta, Stichting Netwerk en de Bibliotheek Hoorn.
www.samenvanstart.nl