Kinderopvangprijzen bepalen de toegankelijkheid

18 november 2022
Het is november en dat betekent dat de kinderopvangtarieven voor 2023 aan ouders worden gecommuniceerd. Ook de belastingdienst "bemoeit" zich met de prijzen voor kinderopvang. De overheid bepaalt namelijk het maximum uurtarief dat via de kinderopvangtoeslag (KOT) wordt vergoed. Prijzen die boven dit maximum liggen worden niet via de toeslag vergoed, maar moeten door ouders zelf worden betaald. Het loont dus voor ouders om kritisch te zijn op de uurprijzen die door de verschillende kinderopvangorganisaties worden gevraagd.
Stichting Kinderopvang West-Friesland (en daarmee ook de opvang binnen de kindcentra van Talent in Hoorn) is principieel in het prijsbeleid: het uurtarief voor 52 weken kinderopvang ligt al jaren, en ook volgend jaar, niet hoger dan het maximum uurtarief. Deze keuze komt voort uit het maatschappelijke karakter van de organisatie. Kinderopvang West-Friesland is een stichting voor maatschappelijke kinderopvang, hetgeen betekent dat er niet wordt gestuurd op winst, maar op kwaliteit en toegankelijkheid. De tarieven worden laag gehouden, zodat ook ouders die minder verdienen de opvang kunnen (blijven) betalen.

Bij maatschappelijke kinderopvang is geen sprake van aandeelhouders of investeerders die willen verdienen aan de opvangactiviteiten. De bestuurder is gewoon in loondienst, de overheadkosten worden zo laag mogelijk gehouden, er wordt gestuurd op een gezonde en betrouwbare bedrijfsvoering en er wordt ge´nvesteerd in medewerkers en de kwaliteit van de locaties. Zo kunnen alle kinderen profiteren van goede opvang.

Voor ouders valt het overigens lang niet altijd mee om de prijzen van de verschillende aanbieders goed met elkaar te kunnen vergelijken. Niet alle kinderopvangorganisaties publiceren bijvoorbeeld een tarievenoverzicht. Bij Stichting Kinderopvang West-Friesland en Talent voor opvang en onderwijs zijn we wel transparant over de tarieven; op onze websites staat gewoon de prijslijst. Vanaf begin december staan hier ook de tarieven van 2023 op verwerkt.

Ook de verschillende vormen van opvang vertroebelen soms het overzicht. Een contract voor 52 weken is weer anders dan wanneer alleen in de de schoolweken opvang wordt afgenomen. Voor de verschillende producten worden uiteenlopende prijzen berekend, waardoor ouders ongemerkt veel duurder uit kunnen zijn dan nodig is. En behalve naar het uurtarief is het ook verstandig om te kijken naar andere zaken. In hoeverre is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om te ruilen van dagen? Is er flexibele opvang mogelijk? Goed en eerlijk advies is daarbij dus belangrijk.

Bij Stichting Kinderopvang West-Friesland bieden wij ouders als service de mogelijkheid om dagen te ruilen en een aantal extra dagen per jaar, zogenoemde marge-uren, die ingezet kunnen worden bovenop de contractdagen. Handig voor wanneer je een keer omhoog zit omdat je een dag extra moet werken of een afspraak hebt waarbij de kinderen niet mee kunnen.

Om te weten wat je als ouder uiteindelijk netto betaalt is enig rekenwerk vereist. Dat heeft te maken met de kinderopvangtoeslag die is gekoppeld aan het inkomen en die dus bij iedereen anders uitpakt. Op de website van Stichting Kinderopvang West-Friesland staat een handige rekentool waarmee ouders zelf al een berekening kunnen maken van wat zij maandelijks aan opvang kwijt zouden zijn. Ook dat verstaan wij onder transparantie.

Natuurlijk spelen veel meer zaken dan alleen de kosten een rol als het gaat om de keuze voor een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Professionele en gastvrije medewerkers, mooi ingerichte locaties, een aantrekkelijk activiteitenprogramma; de plek waar je je kind naar toe brengt moet op alle fronten goed voelen. Maar als je als ouders die fijne plek hebt gevonden, is het ook goed om te weten wat voor organisatie erachter zit.

Meer informatie over maatschappelijke kinderopvang in West-Friesland is te vinden op kinderopvangwestfriesland.nl