De drie beloftes van Talent

Talent is doelbewust in beweging, er is volop ruimte voor eigenheid en we doen wat we zeggen. Vanuit deze drie beloftes hebben wij onze ambities voor 4 jaar vastgelegd op een doelenkaart.
Talent is een ambitieuze organisatie en is sinds 1 januari 2021 onderdeel van de SCIO Groep voor opvang en onderwijs. Onze scholen zijn volop in ontwikkeling naar integrale kindcentra, waarbinnen opvang en onderwijs naasloop op elkaar aansluiten. Ieder kindcentrum heeft een eigen signatuur passend bij de behoefte en kenmerken van de buurt of wijk waarin het kindcentrum staat.