De drie beloftes van Talent

Talent is doelbewust in beweging, er is volop ruimte voor eigenheid en we doen wat we zeggen. Vanuit deze drie beloftes hebben wij onze ambities voor de komende 4 jaar vastgelegd op een doelenkaart.
Talent is een ambitieuze organisatie. Al onze medewerkers zetten zich iedere dag in voor het beste onderwijs aan de leerlingen op onze scholen. Wij sturen op vijf domeinen: onderwijs, ondersteuning, medewerkers, organisatie en financiering. Op de scholen en het bestuurskantoor wordt invulling gegeven aan de doelen we ons op deze domeinen voor de komende jaren hebben gesteld. Dat doen we vooral samen. Zowel binnen Talent als met diverse externe partners.