Nieuws

NIEUWS VAN TALENT EN HAAR SCHOLEN

U kunt ons ook volgen op Twitter: @StichtingTalent

05-04-2018

INTENTIEVERKLARING IKC "DE KREEK" ONDERTEKEND

PERSBERICHT

Hoorn, 5 april 2018

Intentieverklaring IKC ‘De Kreek’ ondertekend

Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van  de Stichtingen Penta, Talent, Netwerk, Kinderopvang Hoorn en wethouder Bashara van gemeente Hoorn de intentieverklaring ‘De Kreek’ ondertekend. Na een intensieve voorbereiding is een formele start gegeven aan de realisatie van het Integraal Kind Centrum ‘De Kreek’ in Hoorn.
Met deze ondertekening wordt de intentie uitgesproken om naar beste kunnen  aan het begin van 2020 de doelstellingen IKC De Kreek te realiseren In het belang van de ontwikkeling van de kinderen waarbij de partners gezamenlijk verantwoording dragen. Samen in één wijk. Samen in één gebouw.

IKC De Kreek
Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties zoals onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd.
In IKC De Kreek bouwen de partners aan een omgeving waar kinderen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Er worden verbindingen gelegd met ketenpartners in de wijk om zodoende de ontwikkeling van kinderen te verbreden, verrijken en versterken. Met een breed aanbod van hoge kwaliteit denken de partners het verschil te gaan maken. Voor kinderen én hun ouders.

Pijlers van het IKC

  • een breed aanbod, voor, tijdens en na de reguliere schooltijd

  • ruimte voor talentontwikkeling

  • faciliteren zelfstandigheid en onderzoekend leren

  • verbindende schakel in de wijk

  • locatie maakt ontmoeten, leren en ontwikkelen mogelijk

  • ouders en andere gemeenschappen in de wijk zoeken, benutten en versterken de samenwerking.

Samir Bashara, wethouder gemeente Hoorn:
“Als partners zijn we samen verantwoordelijk voor onderwijs, welzijn en opvang voor kinderen uit de wijk. Onze gezamenlijke opdracht is kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de wereld van morgen. Daartoe willen we onze samenwerking intensiveren. Het gaat niet om het gebouw, maar om wat er in het gebouw gebeurt voor de kinderen. Het motto van IKC de Kreek is dan ook; kinderen voorop!”

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Jessica van der Bilt-Wulder, directeur-bestuurder Stichting Netwerk via 0229-212587

Marjan Terpstra, directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang Hoorn via 0229-248770

Hans Bouwmeester, bestuurder van stichting Penta via 0229 - 219171

Bert Groenewoud , bestuurder van Stichting Talent via 0229-282040

02-10-2017

LIDL LOKAAL HELPT DALTONSCHOOL DE TWEEMASTER 
Met de actie ‘Lidl helpt lokaal’ heeft supermarktketen Lidl de Tweemaster uitgekozen om een bijdrage te geven aan onze schooltuin. Met deze actie ondersteunt Lidl lokale initiatieven. Vrijdag 29 september ontvingen wij een cheque van €1000,-.
De voorzitter van onze ouderraad Amanthis Bekkema, had ons genomineerd met het werken aan en in de schooltuin. De schooltuin heeft een belangrijke plaats binnen onze school. 
Wij zijn zeer blij met deze cheque en zullen het bedrag goed besteden aan initiatieven in onze tuin.
06-07-2017
Benoeming Bert Groenewoud als directeur-bestuurder bij Stichting Talent

Per 1 september a.s. zal Bert Groenewoud de functie van directeur-bestuurder bij Stichting Talent bekleden. Hij is de opvolger van GeertJan Nelson. Bert is momenteel werkzaam bij de Onderwijscoöperatie. Binnen deze organisatie houdt hij zich bezig met het thema beroepsontwikkeling en professionele ruimte. Daarvoor was hij langere tijd actief voor de NTR als hoofdredacteur Jeugd en (school)tv-programm's. In het begin van zijn carrière was hij leerkacht en directeur in het basisonderwijs.


06-07-2017
Wijziging directiesituatie obs Het Ooievaarsnest

 

De directiesituatie bij openbare basisschool Het Ooievaarsnest te Zwaag is per 1 juli jl. gewijzigd. Met ingang van deze datum is Caroline Sunnotel-Pauw directeur van deze school. Caroline was daarvoor locatiemanager op de locatie De Bres van De Klipper. 

 


  


 
Adresgegevens

Stichting Talent

Nieuwstraat 23A
1621 EA Hoorn
Telefoon: 0229-282040
Mail: info@talenthoorn.nl